Igl ina ga in

Aus wiki.phgr.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

vegliadetgna: secunda tochen sisavla classa

descripziun: Per il giug eis ei impurtont ch'ils scolars sesan en in rudi. La persuna d'instrucziun dat avon ina retscha digl ina ga in. In scolar entscheiva a dumbrar cun la cefra in. Mintga scolar continuescha cun il dumbrar. Cura ch'ins scolar havess da numnar ina cefra che s'auda ella retscha numnada, ha el da dir il plaid "pip".

alternativa Per l'emprema classa san ins era far il giug cun adir in diember.

anavos tier: Spiele für die Schule